Programmet för Affärer & hållbarhet

Onsdag 6 december, Quality Hotel View, Malmö - Hyllie

Tillbaka till startsidan för konferensen


08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och frukostmacka


09:00 - 10:30

ih_heidi1600_preview.jpg

Inledning 

Moderator Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, hälsar välkommen.

 

sofus-midtgaard-leaderlab_preview.jpeg

Keynote

Sofus Midtgaard, Managing Director, LeaderLab

Inspiration kring "hållbarhet skapar lönsamhet".

Programpunkten presenteras på engelska. 

Mer information kommer. 
 

Cathrine Dehli_sorthvitt - portrett_preview.jpeg

Hållbarhet - från risk till innovation i hotellbranschen?

Cathrine Dehli, Director of Sustainability, Nordic Choice Hotels

Nordic Choice har arbetat med hållbarhet i många år. När man tidigare arbetade med filantropi har nu hållbarhet blivit en viktig del av vad alla avdelningar arbetar med och en drivkraft för innovation.

Cathrine Dehli har lång erfarenhet av hållbarhet samt koncept- och affärsutveckling med hållbarhet som drivkraft för innovation. Hon är styrelseordförande i Fairtrade Norge och har tidigare arbetat som hållbarhetschef inom IKEA Norge, produktutvecklare hos HÅG och grundare av PUG butik.

ErikLindroth_preview.jpeg

Hållbarhet – allt mer centralt i företags konkurrenskraft

Erik Lindroth, Environment Director, Tetra Pak

Hållbarhetsfrågorna tar all större plats både i media och i företagskommunikation. Vi kan se att grundläggande förändringar i konsumenters värderingar är en viktig drivfaktor bakom detta, speciellt i Sverige. För att få bra resultat av hållbarhetsarbetet krävs därför ett bredare perspektiv, både utifrån & in och inifrån & ut, så att man kan fånga mer av värdet i förbättringarna. Därmed blir hållbarhet en viktig parameter hur företaget stärker sin konkurrenskraft på marknaden. Tetra Pak har integrerat miljöarbetet i hela företaget; hur man utvecklar, tillverkar och säljer sina produkter. Och det ger även positiva resultat på marknaden.

Erik Lindroth har tidigare arbetat med hållbarhet i Tetra Pak både på regional och global nivå. Han har en bakgrund som Marketing Director och Commercial Director för ett av Tetra Paks produktsystem, samt civilingenjörsexamen i ekonomi och Business Administration från Lunds universitet. Från och med 2017 har han även en doktorandtjänst vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på att skapa miljövärde i säljprocessen. Erik är övertygad om att bra hållbarhetsarbete är en utmärkt grund för att skapa konkurrenskraft idag, och ännu mer i framtiden.

Panelsamtal

Cathrine Dehli och Erik Lindroth


10:30 - 10:50

Paus


10:50 - 12:00

Per Hökfelt, Diab_preview.jpeg

Hållbara initiativ i en plastindustri som ger ökad lönsamhet - några praktiska exempel

Per Hökfelt, Hållbarhetschef, Diab

Global koncern sätter CO2-reduktionsmål med Science Based Targets-metodiken för hela bolaget och hur det kopplar till Diabs enheters olika förutsättning, läs mer om Science Based Target här.

Per Hökfelt är en erfaren hållbarhetsledare med fokus på innovation och business case. Han har mångårig erfarenhet av global strategi och produktivitetsarbete innan han fick möjlighet att helt arbeta med det han verkligen brinner för - först som global hållbarhetschef för Sony Mobile och nu som global hållbarhetschef på Diab International. Per menar att det är bråttom nu, vi har några år på oss att verkligen göra skillnad och vi måste göra det genom lönsamma investeringar här och nu.

Hållbarhetsarbete – trender idag och förr

Samtal med Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Genom att titta på hur företag har arbetat med hållbarhetsfrågor historiskt går det att hitta trender, svagheter och nyckelfaktorer för att bli framgångsrik. Hållbarhetsarbetet måste integreras i organisationens rutiner och processer för att lyckas. Två nya trender i hållbarhetsarbete är sustainability governance och sustainability risk management.

Susanne Arvidsson är docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och forskar i hur företag på olika sätt arbetar med och kommunicerar CSR och hållbarhetsfrågor. Hon är särskilt intresserad av hur man integrerar hållbarhet i sin affärsmodell och bygger ett business case som förbättrar värdeskapandet, samt hur man kan mäta detta samband ur ett värdeskapandeperspektiv.

Fredrik Nilzén_preview.jpeg

Vilka färdigheter krävs för att bli morgondagens vinnare med värdedriven hållbarhet i fokus?

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank

Hållbarhet går från att vara en sidoverksamhet till att vara integrerat i affärsstrategin. Vilka färdigheter krävs i organisationer för att bli morgondagens vinnare samt få till en ökning av takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle? Och vad händer hos de finansiella aktörerna?

Fredrik Nilzén är ny hållbarhetschef för Swedbankkoncernen där han ansvarar för utveckling, övervakning och rapportering av Swedbanks hållbarhetsstrategier och mål. Fredrik kommer närmast från en position som Nordic CSR Lead på Accenture där han sedan 2010 har ansvarat för det nordiska arbetet. Vidare har han sedan 2004 parallellt arbetat som konsult på Accenture Sverige inom affärsdriven hållbarhet, digitalisering och styrkebaserad coaching med fokus på telekombranschen. Fredrik är civilingenjör från Industriell Ekonomi i Linköping och Grenoble.

Pitch för eftermiddagens breakouts

Eftermiddagens talare presenterar sina respektive breakouts. 


12:00 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:15

BeFunky Collage.jpg

Breakout - Kickstarta hållbarhetsarbetet med 5 steg mot hållbarhetsdriven affärsutveckling och bli redo för hållbarhetsredovisningen på samma gång

Ellinor Eke och Maria Cosnier, U&We

Under denna break-out session kommer vi gå igenom fem steg som leder till att framgångrikt få igång hållbarhetsarbetet i företaget eller organisationen. Oavsett om ditt företag omfattas av lagkrav kring hållbarhetsrapportering eller ser marknadsmöjligheter med hållbarhetsarbetet kommer du få med dig ett strukturerat tillvägagångssätt för att strategiskt utveckla företaget för att även har en given plats i framtiden.

Ellinor Eke, VD på U&We, tar fram visioner och handlingsplaner, genomför analyser och leder processer som tar företag framåt. Hon har en bakgrund inom logistik- och transportbranschen där fokus varit miljö och socialt ansvar. För Ellinor är det viktigt att leva som hon lär och våga vara en förebild och visa att det är både lustfyllt och lönsamt att vara delaktig i hur vår framtid kommer att te sig.

Maria Cosnier är systemekolog och journalist med flera års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på företags ansvar för miljö- och socialfrågor. Hon har en gedigen kunskap om kommunikation och har arbetat med att göra riskanalyser av leverantörskedjor inom områdena livsmedel, textil, byggmaterial och energi med stor kunskap om hållbart jordbruk, de sociala dimensionerna av produktion i låglöneländer och om hållbarhetsfrågan kopplat till mat.

Charlotte_Zetterlund_personalchef_hires1_preview.jpeg

Breakout - Employeer branding: hur lockar jag till mig de unga, begåvade, nyanlända?

Charlotte Zetterlund, HR Direktör, Max Burgers AB

Mer information kommer. 


14:15 - 14:30

Paus


14:30 - 15:45

BeFunky Collage1.jpg

Nästa generations hållbarhetsarbete kräver mer än en GRI-rapport. Låt dig guidas av de 11 stegen genom affärsinnovation med digital hållbarhet som drivkraft för transformation mot möjlig nettopositivitet.

CyberCom.jpg

Fredrik Hellström, Head of Öresund, Kristina Cato, Sustainablilty Accelerator and Head of Communications, Magnus Karlsson, Director Advisory Services, Dennis Pamlin, Accelerator Net-Positive and Digital Sustainability Business, Cybercom

Cybercom presenterar sin beprövade Digital Sustainability process som hjälper företag att göra mer gott än mindre dåligt, dvs skifta fokuset till de affärslösningar som accelererar förändringstakten mot klimatmålen och Agenda 2030. Under denna break-out session kommer Cybercom dela sin erfarenhet av hållbarhet som värderingsgrund i organisationen, UN Global Compacts medlemskap och dess Leaders’ Summit 2017 samt hur ett attraktivt kunderbjudandet vuxit fram. Digital Sustainability är idag en drivkraft för affärsinnovation i Cybercom. Fokus ligger inte endast på att minska den egna negativa påverkan utan att blicka utanför bolaget och utveckla mer av det samhället behöver. Största delen av tiden på denna break-out session kommer fokuseras på att gå igenom konkreta steg för att se hur du kan gå från att vara mindre dålig till att bli en del av lösningen. Efter denna session hoppas vi alla kommer ha en bra ide om hur man konkret kan använda den fjärde industriella revolutionen för att leverera lösningar på de globala utmaningarna.

Kickstarta hållbarhetsarbetet med 5 steg mot hållbarhetsdriven affärsutveckling och bli redo för hållbarhetsredovisningen på samma gång

Ellinor Eke och Maria Cosnier, U&We

Under denna break-out session kommer vi gå igenom fem steg som leder till att framgångrikt få igång hållbarhetsarbetet i företaget eller organisationen. Oavsett om ditt företag omfattas av lagkrav kring hållbarhetsrapportering eller ser marknadsmöjligheter med hållbarhetsarbetet kommer du få med dig ett strukturerat tillvägagångssätt för att strategiskt utveckla företaget för att även har en given plats i framtiden. 


15:45 - 15:55

Paus


15:55 - 16:30

Sammanfattning

Mer information kommer.


After conference och mingel

16:30 - 17:30