#8till5digital

En konferens om digital transformation.

Digitalisering har varit på agendan länge, men nu är det dags att accelerera. Konferensen Digital Evolution sätter fingret på hur företagen bör förhålla sig till innovationsarbete och produktutveckling för vara fortsatt framgångsrika. Programmet bygger på 3 fokusområden (Digital konkurrenskraft, Värdeskapande innovation och Digitalt disruption/ Change management)  som hjälper till att identifiera, värdera och implementera de möjligheter som digitaliseringen medför.  Konferensen erbjuder en arena för diskussion och erfarenhetsutbyte, men visar även konkreta verktyg och processer för att lyckas.

Konferensen riktar sig till beslutsfattare och nyckelpersoner som vill förstå de affärsmöjligheter som digitaliseringen ger och hur den kan vara en motor i att skapa tillväxt, oavsett om din roll är inom marknad/försäljning, innovation eller kopplad till ledarskap/organisation.
 

 
 

På scen 

(Uppdateras löpande)

 
Lisa Farrar, digitalchef på Nordic Choice Hotels.

Lisa Farrar, digitalchef på Nordic Choice Hotels.

Ashkan Fardost, forskare, musiker, föreläsare.

Ashkan Fardost, forskare, musiker, föreläsare.

Martin Deinoff, CEO, Itch Design

Martin Deinoff, CEO, Itch Design

Mats Huss, Konsult inom Affärsutveckling & Design Thinking

Mats Huss, Konsult inom Affärsutveckling & Design Thinking

Jerker Knape, Service Designer and Art Curator, Transformator Design

Jerker Knape, Service Designer and Art Curator, Transformator Design

Carl Magnus Månsson, vd och koncernchef, Acando.

Carl Magnus Månsson, vd och koncernchef, Acando.

Hedvig Alling, Business Team Manager Transformation & Change Management, Acando

Hedvig Alling, Business Team Manager Transformation & Change Management, Acando

Jonas Hammarberg, vice vd för Awsome Group, konsult inom organisation, kultur och ledarskap.

Jonas Hammarberg, vice vd för Awsome Group, konsult inom organisation, kultur och ledarskap.

Martin Gunnarsson, Studio Lead, Jayway

Martin Gunnarsson, Studio Lead, Jayway

Kristin Nord, Moderator och journalist, HD-Sydsvenskan

Kristin Nord, Moderator och journalist, HD-Sydsvenskan

 
 

Konferensens fokus

Digital konkurrenskraft

Digitaliseringen lägger grunden för helt nya, kompletterande affärsmodeller. Kunderna ökar successivt förmågan att orientera sig i digitala miljöer och ställer nya krav på företag och organisationer.  Denna utveckling utmanar befintliga arbetssätt och ger nya möjligheter för sälj och marknad att skapa ökade intäkter.

Värdeskapande innovation

Vi ser i allt större utsträckning hur fysiska produkter övergår till att både vara fysiska och digitala. Men hur gör vi för att skapa nya kundvärden kring redan existerande produkter? Vi pratar om service design, att planera och organisera både människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring en tjänst för att förbättra dess avseende, med syftet att förhöja kundens upplevelse av tjänsten.

Digital disruption & change management

 Vi berör förändringsarbete med särskilt fokus på disruptiv digital teknik men även de mjuka värdena som det digitala ledarskapet och förändringsledning, nya arbetssätt och att få förändringen att hända, och att bibehållas. Vi tittar på förändringsprocesser och illustrerar sätt och strategier för att hantera och kapitalisera på olika former av digital disruption.

 
 

Följ upptakten till konferensen

Fyll i din e-postadress så håller vi dig uppdaterad.

 
 

Partners

 
 
Teknologi driver förändring, men det är användarens vilja och förmåga att använda den som skapar värde. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden och triggers - och såklart ett rågat mått kreativitet - skapar Acando idéer, löser problem och mobiliserar organisationer till förändring. www.acando.se

Teknologi driver förändring, men det är användarens vilja och förmåga att använda den som skapar värde. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden och triggers - och såklart ett rågat mått kreativitet - skapar Acando idéer, löser problem och mobiliserar organisationer till förändring. www.acando.se

 
 
Jayway combine creativity and technology to swiftly transform ideas into realities on mobile, web and in the cloud. www.jayway.com

Jayway combine creativity and technology to swiftly transform ideas into realities on mobile, web and in the cloud. www.jayway.com

 
PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. www.pwc.se

PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. www.pwc.se

 
 

Vill du bli partner till konferensen? Läs mer här.

Hitta till konferensen

Studio (hemsida), Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Tåg, buss eller flyg? Ta tåget till Malmö C. Studio ligger en kort promenad från centralen. Från Copenhagen Airport kan du ta Öresundståget, och från Malmö Airport går flygbussar.

Stadsbuss 3 och 5 kan du ta till hållplats Orkanen. Många regionbussar stannar vid Malmö C.  Kolla hos Skånetrafiken hur du enklast reser.

Kör du bil? Det finns flera garage och p-hus i området, exempelvis p-huset med infart från Anckargripsgatan.

 
 
 

Har du frågor?

Liza Nydén, projektledare
liza.nyden@hdsydsvenskan.se
073-315 35 20