#8till5infosak

En årlig konferens om strategi för optimal informationssäkerhet.

Den extremt snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på informationshantering och informationssäkerhet. Denna konferensen fokuserar på de säkerhetsrisker och hot som finns i Sverige och har en direkt påverkan på svenskt näringsliv framöver. Innehållet sätter fingret på de strategier, investeringar och kompetens som kommer att behövas i verksamheter på både lång och kort sikt. Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 

Konferensen riktar sig till beslutsfattare och nyckelpersoner inom informationssäkerhet, både i privat och offentlig verksamhet. Senast i november 2017 bjöds deltagarna på inspiration och handfast kunskap om hur vi måste arbeta framåt med säkerheten för att säkra våra informationstillgångar. I november 2018 kör vi fortsättningen på konferensen Informationssäkerhet. Talare och programpunkter presenteras under kommande månader.

JUST NU: Blind bird-biljetter till Informationssäkerhet 2018 tillgängliga. 

 

Mer om konferensen 2017

 
 

På scen

 
 
 Marcus Murray , cyber security expert, TrueSec Marcus Murray är en av världens främsta experter på Cyber Security och är VP of Cyber Security på Truesec. Han leder ett elitteam av säkerhetsexperter som opererar över hela världen. De genomför allt ifrån intrångsutredningar av statsfinansierade cyberangrepp, sårbarhetsforskning, och avancerade intrångssimuleringar (red-ream) till att hjälpa företag, organisationer och statliga myndigheter att öka sin förmåga att förebygga och detektera cyberangrepp.

Marcus Murray, cyber security expert, TrueSec

Marcus Murray är en av världens främsta experter på Cyber Security och är VP of Cyber Security på Truesec. Han leder ett elitteam av säkerhetsexperter som opererar över hela världen. De genomför allt ifrån intrångsutredningar av statsfinansierade cyberangrepp, sårbarhetsforskning, och avancerade intrångssimuleringar (red-ream) till att hjälpa företag, organisationer och statliga myndigheter att öka sin förmåga att förebygga och detektera cyberangrepp.

 Åsa Schwartz , marknads- & försäljningschef Knowit, författare, Årets säkerhetsprofil 2017 Just nu är Åsa aktuell med hackerthrillern "De sju nycklarna" som handlar om samhällets sårbarhet. På dagtid ansvarar hon för affärsutveckling av säkerhettjänster på Knowit Insight. 

Åsa Schwartz, marknads- & försäljningschef Knowit, författare, Årets säkerhetsprofil 2017

Just nu är Åsa aktuell med hackerthrillern "De sju nycklarna" som handlar om samhällets sårbarhet. På dagtid ansvarar hon för affärsutveckling av säkerhettjänster på Knowit Insight. 

 Malin Ekbladh , säkerhetschef i Vellinge, Trelleborg och Skurup och ordförande i föreningen OffSÄK

Malin Ekbladh, säkerhetschef i Vellinge, Trelleborg och Skurup och ordförande i föreningen OffSÄK

 Hans Hjertsäll , säkerhetschef, E.ON Nordic Hans har lång erfarenhet av ledarskap med fokus på informationssäkerhet, en fråga han jobbat med på både ledningsstrategisk och teknisk nivå i flera organisationer och företag. Han har också försäljnings- och marknadserfarenhet för komplex IT-relaterad försäljning.

Hans Hjertsäll, säkerhetschef, E.ON Nordic

Hans har lång erfarenhet av ledarskap med fokus på informationssäkerhet, en fråga han jobbat med på både ledningsstrategisk och teknisk nivå i flera organisationer och företag.
Han har också försäljnings- och marknadserfarenhet för komplex IT-relaterad försäljning.

 Johan Wiktorin, Director Intelligence, PwC  Johan   är nyligen rekryterad till PwC för att, tillsammans med sina 70 kollegor inom cyber- och informationssäkerhet, hantera frågor om informationsrisker i affärer och offentlig verksamhet. Han har en bred erfarenhet av competitive intelligence, informationssäkerhet och analys av öppna källor. Johan har tidigare tjänstgjort inomFörsvarsmakten och har under flera år kommenterat omvärldsutveckling inom geopolitik och informationssäkerhet i Dagens Industri och andra medier.

Johan Wiktorin, Director Intelligence, PwC

Johan är nyligen rekryterad till PwC för att, tillsammans med sina 70 kollegor inom cyber- och informationssäkerhet, hantera frågor om informationsrisker i affärer och offentlig verksamhet. Han har en bred erfarenhet av competitive intelligence, informationssäkerhet och analys av öppna källor. Johan har tidigare tjänstgjort inomFörsvarsmakten och har under flera år kommenterat omvärldsutveckling inom geopolitik och informationssäkerhet i Dagens Industri och andra medier.

 Emelie Svensäter Jerntorp , Advokat Advokatfirman Vinge  Emelie är specialiserad inom arbetsrätt och leder Skånekontorets arbete med GDPR-frågor. Hon har lång erfarenhet av juridiska aspekter på personuppgiftsfrågor, både avseende nu gällande personuppgiftslagstiftning och arbete med att GDPR-säkra verksamheters personuppgiftshantering inför 2018 års lagändringar.

Emelie Svensäter Jerntorp, Advokat Advokatfirman Vinge

Emelie är specialiserad inom arbetsrätt och leder Skånekontorets arbete med GDPR-frågor. Hon har lång erfarenhet av juridiska aspekter på personuppgiftsfrågor, både avseende nu gällande personuppgiftslagstiftning och arbete med att GDPR-säkra verksamheters personuppgiftshantering inför 2018 års lagändringar.

 Ulf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil SecurityUlf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil Security.)  Ulf har lång erfarenhet av teknik och affärsansvar inom försvar- och säkerhetsområdet.  Ulf driver idag egen konsultverksamhet och arbetar utöver ordförandeskapet i SACS med företag verksamma inom programvarusäkerhet och informationssäkerhet. SACS är en branschorganisation för företag verksamma inom samhällssäkerhet. En av SACS huvudfrågor är att tydliggöra näringslivets roll och förmåga för ökad samhällssäkerhet.

Ulf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil SecurityUlf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil Security.)


Ulf har lång erfarenhet av teknik och affärsansvar inom försvar- och säkerhetsområdet.  Ulf driver idag egen konsultverksamhet och arbetar utöver ordförandeskapet i SACS med företag verksamma inom programvarusäkerhet och informationssäkerhet. SACS är en branschorganisation för företag verksamma inom samhällssäkerhet. En av SACS huvudfrågor är att tydliggöra näringslivets roll och förmåga för ökad samhällssäkerhet.

 Jonas Dellenvall , CTO, Advenica Jonas är CTO för Advenica där han arbetat i olika befattningar sedan 2005. Advenica är specialiserat på informationssäkerhetslösningar för regering, kritisk infrastruktur och industri. Jonas  har en civilingenjör inom teknikfysik och har mer än 20 års erfarenhet av systemutveckling, inklusive 12 år inom högsäkerhetssektorn för regeringen, försvaret och vår kritiska infrastruktur.

Jonas Dellenvall, CTO, Advenica

Jonas är CTO för Advenica där han arbetat i olika befattningar sedan 2005.

Advenica är specialiserat på informationssäkerhetslösningar för regering, kritisk infrastruktur och industri. Jonas  har en civilingenjör inom teknikfysik och har mer än 20 års erfarenhet av systemutveckling, inklusive 12 år inom högsäkerhetssektorn för regeringen, försvaret och vår kritiska infrastruktur.

 Pernilla Nordström, Senior riskkonsult, PwC  Pernilla Nordström har 15 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och riskfrågor i linjeroll och som konsult, både i Sverige och utomlands. Hon arbetar med att driva GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med de lokala experterna inom GDPR- och informationssäkerhet.  Uppdraget är att identifiera effektiva sätt att implementera de nya kraven kring personuppgifter till maj 2018.

Pernilla Nordström, Senior riskkonsult, PwC

Pernilla Nordström har 15 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och riskfrågor i linjeroll och som konsult, både i Sverige och utomlands. Hon arbetar med att driva GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med de lokala experterna inom GDPR- och informationssäkerhet.  Uppdraget är att identifiera effektiva sätt att implementera de nya kraven kring personuppgifter till maj 2018.

 Mats Andersson, Partner PwC  Mats har mer än 25 års erfarenhet av att leda uppdrag inom olika branscher kopplat till revision, internkontroll- och IT-rådgivning samt utveckling av nya dataanalystjänster. Mats fokuserar på att utveckla PwC:s tjänster inom informationshantering och är uppdragsansvarig för ett antal GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med PwC:s lokala expertteam. Mats är också frekvent engagerad som uppskattad talare i regionen kring den nya dataskyddsförordningen och vilka implikationer den får på hantering av personuppgifter i olika typer av verksamheter.

Mats Andersson, Partner PwC


Mats har mer än 25 års erfarenhet av att leda uppdrag inom olika branscher kopplat till revision, internkontroll- och IT-rådgivning samt utveckling av nya dataanalystjänster. Mats fokuserar på att utveckla PwC:s tjänster inom informationshantering och är uppdragsansvarig för ett antal GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med PwC:s lokala expertteam. Mats är också frekvent engagerad som uppskattad talare i regionen kring den nya dataskyddsförordningen och vilka implikationer den får på hantering av personuppgifter i olika typer av verksamheter.

 Martin Holmberg - Business Development Manager, Tactel  Martin har arbetat inom IT-branschen i mer än 14 år. Till största delen inom konsultverksamhet med att ta fram nya it-lösningar tillsammans med kund. Martin öppnade 2012 upp Tactels kontor i Stockholm och ansvarar idag för försäljningen på bolaget. Martin brinner för innovativa mobila lösningar och arbetar idag med kunder som utvecklar applikationer med flera miljoner användare. 

Martin Holmberg - Business Development Manager, Tactel

Martin har arbetat inom IT-branschen i mer än 14 år. Till största delen inom konsultverksamhet med att ta fram nya it-lösningar tillsammans med kund. Martin öppnade 2012 upp Tactels kontor i Stockholm och ansvarar idag för försäljningen på bolaget. Martin brinner för innovativa mobila lösningar och arbetar idag med kunder som utvecklar applikationer med flera miljoner användare. 

 Gunnar Wrede , journalist & moderator Gunnar Wrede är en välrenommerad ekonomijournalist sedan 25 år med 17 år på Dagens Industri i bagaget. Han har även jobbat som reporter på TV4 och varit chefredaktör för nättidningen Placera. I dag är Gunnar frilans och bedriver live-journalistik som moderator där evenemangen rör ekonomi, företagande och skärningspunkter mellan företag och samhälle.

Gunnar Wrede, journalist & moderator

Gunnar Wrede är en välrenommerad ekonomijournalist sedan 25 år med 17 år på Dagens Industri i bagaget. Han har även jobbat som reporter på TV4 och varit chefredaktör för nättidningen Placera. I dag är Gunnar frilans och bedriver live-journalistik som moderator där evenemangen rör ekonomi, företagande och skärningspunkter mellan företag och samhälle.

 Marc Tullgren, Partner/ Advokat, Setterwalls  Marc har lång erfarenhet av köp och försäljning av kunskapsintensiva före-tag, större IT-upphandlingar, IT-tvister, automationsprojekt och löpande rådgivning kring personuppgiftshantering samt löpande rådgivning för stora ägarledda företag, både nationella som internationella.

Marc Tullgren, Partner/ Advokat, Setterwalls

Marc har lång erfarenhet av köp och försäljning av kunskapsintensiva före-tag, större IT-upphandlingar, IT-tvister, automationsprojekt och löpande rådgivning kring personuppgiftshantering samt löpande rådgivning för stora ägarledda företag, både nationella som internationella.

 Anna Idorn, CISO, Ikano Bank Anna har jobbat inom banksektorn sedan 2008 och med Informationssäkerhet i 13 år både som konsult och i linjeroller.

Anna Idorn, CISO, Ikano Bank

Anna har jobbat inom banksektorn sedan 2008 och med Informationssäkerhet i 13 år både som konsult och i linjeroller.

 

Partners

 
Full-Logotype-Blue-On-White.png

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica jobbat med att framtidssäkra

och genom hållbara lösningar möjliggjort för organisationer

och företag att ta ett digitalt ansvar. www.advenica.se

 
 
 PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. www.pwc.se

PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. www.pwc.se

 
 Setterwalls advokatbyrå  är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt nätverk. Vi är 260 medarbetare, varav 190 jurister. www.setterwalls.se

Setterwalls advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt nätverk. Vi är 260 medarbetare, varav 190 jurister. www.setterwalls.se

 
 Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.  www.aktuellsakerhet.se

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor. www.aktuellsakerhet.se

 

Har du frågor eller vill ditt företag bli partner till konferensen? 
Tveka inte att höra av dig!

Liza Nydén, projektledare
liza.nyden@hdsydsvenskan.se
0733-153 520