#8till5infosak

En årlig konferens om strategi för optimal informationssäkerhet.

Den extremt snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på informationshantering och informationssäkerhet. Denna konferensen fokuserar på de säkerhetsrisker och hot som finns i Sverige och har en direkt påverkan på svenskt näringsliv framöver. Innehållet sätter fingret på de strategier, investeringar och kompetens som kommer att behövas i verksamheter på både lång och kort sikt. Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 

Konferensen riktar sig till beslutsfattare och nyckelpersoner inom informationssäkerhet, både i privat och offentlig verksamhet. Senast i november 2017,  bjöds deltagarna på  inspiration och handfast kunskap om hur vi måste arbeta framåt med säkerheten för att säkra våra informationstillgångar. 

 
 

Följ upptakten till konferensen 2018

Fyll i din e-postadress så håller vi dig uppdaterad.

 

vill du bli partner till konferensen 2018? Läs mer här


Programmet 2017

På scen

FÖR TALARNAS BIOGRAFI, HÅLL MARKÖREN ÖVER BILDEN

Marcus Murray, cyber security expert, TrueSec Marcus Murray är en av världens främsta experter på Cyber Security och är VP of Cyber Security på Truesec. Han leder ett elitteam av säkerhetsexperter som opererar över hela världen. De genomför allt ifrån intrångsutredningar av statsfinansierade cyberangrepp, sårbarhetsforskning, och avancerade intrångssimuleringar (red-ream) till att hjälpa företag, organisationer och statliga myndigheter att öka sin förmåga att förebygga och detektera cyberangrepp.

Marcus Murray, cyber security expert, TrueSec

Marcus Murray är en av världens främsta experter på Cyber Security och är VP of Cyber Security på Truesec. Han leder ett elitteam av säkerhetsexperter som opererar över hela världen. De genomför allt ifrån intrångsutredningar av statsfinansierade cyberangrepp, sårbarhetsforskning, och avancerade intrångssimuleringar (red-ream) till att hjälpa företag, organisationer och statliga myndigheter att öka sin förmåga att förebygga och detektera cyberangrepp.

Åsa Schwartz, marknads- & försäljningschef Knowit, författare, Årets säkerhetsprofil 2017 Just nu är Åsa aktuell med hackerthrillern "De sju nycklarna" som handlar om samhällets sårbarhet. På dagtid ansvarar hon för affärsutveckling av säkerhettjänster på Knowit Insight. 

Åsa Schwartz, marknads- & försäljningschef Knowit, författare, Årets säkerhetsprofil 2017

Just nu är Åsa aktuell med hackerthrillern "De sju nycklarna" som handlar om samhällets sårbarhet. På dagtid ansvarar hon för affärsutveckling av säkerhettjänster på Knowit Insight. 

Malin Ekbladh, säkerhetschef i Vellinge, Trelleborg och Skurup och ordförande i föreningen OffSÄK

Malin Ekbladh, säkerhetschef i Vellinge, Trelleborg och Skurup och ordförande i föreningen OffSÄK

Hans Hjertsäll, säkerhetschef, E.ON Nordic Hans har lång erfarenhet av ledarskap med fokus på informationssäkerhet, en fråga han jobbat med på både ledningsstrategisk och teknisk nivå i flera organisationer och företag. Han har också försäljnings- och marknadserfarenhet för komplex IT-relaterad försäljning.

Hans Hjertsäll, säkerhetschef, E.ON Nordic

Hans har lång erfarenhet av ledarskap med fokus på informationssäkerhet, en fråga han jobbat med på både ledningsstrategisk och teknisk nivå i flera organisationer och företag.
Han har också försäljnings- och marknadserfarenhet för komplex IT-relaterad försäljning.

Johan Wiktorin, Director Intelligence, PwC Johan är nyligen rekryterad till PwC för att, tillsammans med sina 70 kollegor inom cyber- och informationssäkerhet, hantera frågor om informationsrisker i affärer och offentlig verksamhet. Han har en bred erfarenhet av competitive intelligence, informationssäkerhet och analys av öppna källor. Johan har tidigare tjänstgjort inomFörsvarsmakten och har under flera år kommenterat omvärldsutveckling inom geopolitik och informationssäkerhet i Dagens Industri och andra medier.

Johan Wiktorin, Director Intelligence, PwC

Johan är nyligen rekryterad till PwC för att, tillsammans med sina 70 kollegor inom cyber- och informationssäkerhet, hantera frågor om informationsrisker i affärer och offentlig verksamhet. Han har en bred erfarenhet av competitive intelligence, informationssäkerhet och analys av öppna källor. Johan har tidigare tjänstgjort inomFörsvarsmakten och har under flera år kommenterat omvärldsutveckling inom geopolitik och informationssäkerhet i Dagens Industri och andra medier.

Emelie Svensäter Jerntorp, Advokat Advokatfirman Vinge Emelie är specialiserad inom arbetsrätt och leder Skånekontorets arbete med GDPR-frågor. Hon har lång erfarenhet av juridiska aspekter på personuppgiftsfrågor, både avseende nu gällande personuppgiftslagstiftning och arbete med att GDPR-säkra verksamheters personuppgiftshantering inför 2018 års lagändringar.

Emelie Svensäter Jerntorp, Advokat Advokatfirman Vinge

Emelie är specialiserad inom arbetsrätt och leder Skånekontorets arbete med GDPR-frågor. Hon har lång erfarenhet av juridiska aspekter på personuppgiftsfrågor, både avseende nu gällande personuppgiftslagstiftning och arbete med att GDPR-säkra verksamheters personuppgiftshantering inför 2018 års lagändringar.

Ulf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil SecurityUlf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil Security.) Ulf har lång erfarenhet av teknik och affärsansvar inom försvar- och säkerhetsområdet.  Ulf driver idag egen konsultverksamhet och arbetar utöver ordförandeskapet i SACS med företag verksamma inom programvarusäkerhet och informationssäkerhet. SACS är en branschorganisation för företag verksamma inom samhällssäkerhet. En av SACS huvudfrågor är att tydliggöra näringslivets roll och förmåga för ökad samhällssäkerhet.

Ulf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil SecurityUlf Dahlberg, ordförande SACS (Swedish Association of Civil Security.)


Ulf har lång erfarenhet av teknik och affärsansvar inom försvar- och säkerhetsområdet.  Ulf driver idag egen konsultverksamhet och arbetar utöver ordförandeskapet i SACS med företag verksamma inom programvarusäkerhet och informationssäkerhet. SACS är en branschorganisation för företag verksamma inom samhällssäkerhet. En av SACS huvudfrågor är att tydliggöra näringslivets roll och förmåga för ökad samhällssäkerhet.

Jonas Dellenvall, CTO, Advenica Jonas är CTO för Advenica där han arbetat i olika befattningar sedan 2005. Advenica är specialiserat på informationssäkerhetslösningar för regering, kritisk infrastruktur och industri. Jonas  har en civilingenjör inom teknikfysik och har mer än 20 års erfarenhet av systemutveckling, inklusive 12 år inom högsäkerhetssektorn för regeringen, försvaret och vår kritiska infrastruktur.

Jonas Dellenvall, CTO, Advenica

Jonas är CTO för Advenica där han arbetat i olika befattningar sedan 2005.

Advenica är specialiserat på informationssäkerhetslösningar för regering, kritisk infrastruktur och industri. Jonas  har en civilingenjör inom teknikfysik och har mer än 20 års erfarenhet av systemutveckling, inklusive 12 år inom högsäkerhetssektorn för regeringen, försvaret och vår kritiska infrastruktur.

Pernilla Nordström, Senior riskkonsult, PwC Pernilla Nordström har 15 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och riskfrågor i linjeroll och som konsult, både i Sverige och utomlands. Hon arbetar med att driva GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med de lokala experterna inom GDPR- och informationssäkerhet.  Uppdraget är att identifiera effektiva sätt att implementera de nya kraven kring personuppgifter till maj 2018.

Pernilla Nordström, Senior riskkonsult, PwC

Pernilla Nordström har 15 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och riskfrågor i linjeroll och som konsult, både i Sverige och utomlands. Hon arbetar med att driva GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med de lokala experterna inom GDPR- och informationssäkerhet.  Uppdraget är att identifiera effektiva sätt att implementera de nya kraven kring personuppgifter till maj 2018.

Mats Andersson, Partner PwC Mats har mer än 25 års erfarenhet av att leda uppdrag inom olika branscher kopplat till revision, internkontroll- och IT-rådgivning samt utveckling av nya dataanalystjänster. Mats fokuserar på att utveckla PwC:s tjänster inom informationshantering och är uppdragsansvarig för ett antal GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med PwC:s lokala expertteam. Mats är också frekvent engagerad som uppskattad talare i regionen kring den nya dataskyddsförordningen och vilka implikationer den får på hantering av personuppgifter i olika typer av verksamheter.

Mats Andersson, Partner PwC


Mats har mer än 25 års erfarenhet av att leda uppdrag inom olika branscher kopplat till revision, internkontroll- och IT-rådgivning samt utveckling av nya dataanalystjänster. Mats fokuserar på att utveckla PwC:s tjänster inom informationshantering och är uppdragsansvarig för ett antal GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med PwC:s lokala expertteam. Mats är också frekvent engagerad som uppskattad talare i regionen kring den nya dataskyddsförordningen och vilka implikationer den får på hantering av personuppgifter i olika typer av verksamheter.

Martin Holmberg - Business Development Manager, Tactel Martin har arbetat inom IT-branschen i mer än 14 år. Till största delen inom konsultverksamhet med att ta fram nya it-lösningar tillsammans med kund. Martin öppnade 2012 upp Tactels kontor i Stockholm och ansvarar idag för försäljningen på bolaget. Martin brinner för innovativa mobila lösningar och arbetar idag med kunder som utvecklar applikationer med flera miljoner användare. 

Martin Holmberg - Business Development Manager, Tactel

Martin har arbetat inom IT-branschen i mer än 14 år. Till största delen inom konsultverksamhet med att ta fram nya it-lösningar tillsammans med kund. Martin öppnade 2012 upp Tactels kontor i Stockholm och ansvarar idag för försäljningen på bolaget. Martin brinner för innovativa mobila lösningar och arbetar idag med kunder som utvecklar applikationer med flera miljoner användare. 

Gunnar Wrede, journalist & moderator Gunnar Wrede är en välrenommerad ekonomijournalist sedan 25 år med 17 år på Dagens Industri i bagaget. Han har även jobbat som reporter på TV4 och varit chefredaktör för nättidningen Placera. I dag är Gunnar frilans och bedriver live-journalistik som moderator där evenemangen rör ekonomi, företagande och skärningspunkter mellan företag och samhälle.

Gunnar Wrede, journalist & moderator

Gunnar Wrede är en välrenommerad ekonomijournalist sedan 25 år med 17 år på Dagens Industri i bagaget. Han har även jobbat som reporter på TV4 och varit chefredaktör för nättidningen Placera. I dag är Gunnar frilans och bedriver live-journalistik som moderator där evenemangen rör ekonomi, företagande och skärningspunkter mellan företag och samhälle.

Marc Tullgren, Partner/ Advokat, Setterwalls Marc har lång erfarenhet av köp och försäljning av kunskapsintensiva före-tag, större IT-upphandlingar, IT-tvister, automationsprojekt och löpande rådgivning kring personuppgiftshantering samt löpande rådgivning för stora ägarledda företag, både nationella som internationella.

Marc Tullgren, Partner/ Advokat, Setterwalls

Marc har lång erfarenhet av köp och försäljning av kunskapsintensiva före-tag, större IT-upphandlingar, IT-tvister, automationsprojekt och löpande rådgivning kring personuppgiftshantering samt löpande rådgivning för stora ägarledda företag, både nationella som internationella.

Anna Idorn, CISO, Ikano Bank Anna har jobbat inom banksektorn sedan 2008 och med Informationssäkerhet i 13 år både som konsult och i linjeroller.

Anna Idorn, CISO, Ikano Bank

Anna har jobbat inom banksektorn sedan 2008 och med Informationssäkerhet i 13 år både som konsult och i linjeroller.

Nätverkskväll med middag

photo2jpg.jpg

Avsluta dagen med att nätverka och diskutera möjligheter och framtid med personer som står inför samma utmaningar som du själv. Förfriskningar och tilltugg serveras på närliggande Malmö Live från kl. 17.30, följt av en 3-rätters middag kl 19.00 på Kitchen & Table. Boka din plats när du köper konferensbiljett. Begränsat antal platser.

 

 

ml.jpg

Logi

För våra långväga konferensgäster erbjuder vi övernattning på Clarion Malmö Live, 3 minuter promenad från High Court. Priset är 1205:- inklusive frukost (ex moms). Vänligen uppge följande bokningskod för att erhålla detta pris:  GR017709

Boka ditt rum på tel: 040-207500 alt. book@clarionlive.se

 

 
 

Fördjupning  GDPR - halvdag 1/12

I samarbete med PwC och Vinge erbjuder vi en halvdags fördjupning i den nya dataskyddsförordningen GDPR. Du får handfast kunskap om den juridiska, tekniska och organisatoriska delen av förordningen för att kunna implementera nya processer och rutiner i din verksamhet. Dagen ger dig en tydlig bild av vad de nya reglerna innebär och hur rätt förberedelser kan ge företag och organisationer en avsevärd konkurrens-fördel.

Förläng konferensen med en halvdags eller anmäl dig enbart till denna fördjupande halvdag. Endast 20 platser.

 

Fördjupning i NIS-direktivet - halvdag 1/12

I samarbete med Advenica erbjuder vi en halvdags fördjupning i EUs nya direktiv för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem, NIS-direktivet som träder i kraft i maj 2018. Direktivet ska öka medlemsländernas förmågor att skydda sig mot cybersäkerhetshot. EU-staterna ska också rapportera säkerhetshot, incidenter eller intrång samt se till att utbytet av information och samarbete är effektivt och gränsöverskridande. NIS pekar på ett antal specifika sektorer som direkt berörs av direktivet: energi, transport, bank- och finansmarknad, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur. Men hur ska vi tolka direktivet? Vad innebär de nya kraven för offentlig och privat sektor? Vem har det yttersta ansvaret?

Förläng konferensen med en halvdags eller anmäl dig enbart till denna fördjupande halvdag. Endast 20 platser.

 
 

Partners

Full-Logotype-Blue-On-White.png

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica jobbat med att framtidssäkra

och genom hållbara lösningar möjliggjort för organisationer

och företag att ta ett digitalt ansvar. www.advenica.se

 
 
PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. www.pwc.se

PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. www.pwc.se

 
Setterwalls advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt nätverk. Vi är 260 medarbetare, varav 190 jurister. www.setterwalls.se

Setterwalls advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt nätverk. Vi är 260 medarbetare, varav 190 jurister. www.setterwalls.se

 
Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor. www.aktuellsakerhet.se

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor. www.aktuellsakerhet.se

Hitta till konferensen

Konferensen äger rum på High Court i Malmö.

Adress: Malmöhusvägen 1, Malmö

Åker du kollektivt?  Ta stadsbuss 7 från Malmö C till hållplats Högskolan B. Du kan också ta en kort promenad (ca 5 minuter) från Malmö C.


Åker du bil? Det finns många möjligheter att parkera i närheten, bland annat mittemot Malmö Museum eller garaget under hotell Malmö Live med infart från Gibraltargatan.

High_Court_Malmo.jpg
 
 
 

Har du frågor?

Kontakta:
Liza Nydén, projektledare
liza.nyden@hdsydsvenskan.se
073-315 35 20