Programmet för Internationell handel 2017

Tillbaka till startsidan för konferensen | Läs mer om talarna

 

Torsdag 31/8

12:00 - 13:00

Lunch och registrering


13:00 - 15:10

Inledning

Moderator Heidi Avellan, politisk chefredaktör på HD-Sydsvenskan, hälsar välkommen.

ih_mitelman-halvstor.jpg

Global omvärldsanalys

Henrik Mitelman, analytiker, egenföretagare och krönikör

Mer info följer.

 

 

Trender i vår handel med omvärlden

Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium

Mer info kommer.

 

 

Sverige, Brexit och ett förändrat Europa – hur påverkas Sverige och svenska företag?

Erik Lagerlöf, adjungerad professor, Handelshögskolan i Stockholm, jurist på Vinge.

Storbritanniens beslut att lämna EU påverkar Sverige och svenska företag i en mycket högre utsträckning än vad som många tycks befara. I kölvattnet av det brittiska utträdet står också EU inför stora förändringar som kommer att få stor betydelse för spelplanen som företag i Sverige och svenska intressen utomlands har att rätta sig efter. Vilka risker för detta med sig – och vad består möjligheterna i? Erik Lagerlöf diskuterar varför dessa utmaningar berör oss och hur svenska företag bör förhålla sig till dem.

 

Panelsamtal: Vad bör svenska företag ta höjd för?

Samtalet leds av Heidi Avellan. I panelen:

 • Jan-Olof Jacke, vd, AstraZeneca
 • Niklas Najafi, vd, Najell
 • Fler paneldeltagare presenteras senare.

15:10 - 15:30

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras.


15:30 - 17:00

Nya marknader – nya möjligheter

Ylva Berg, vd, Business Sweden

Mer info kommer.

 

 

Born globals vs "vanliga" företag

Magnus Lundin, vd, Swedish Incubators and Science Parks

Mer info kommer.

 

 

ih_susannaspector1600h.jpg

Sydsvensk konjunktur och omvärldsutblick

Susanne Spector, senior makroanalytiker, Nordea

Mer info kommer.


17:00 - 18:00

Mingel

Fördrink för de som stannar på kvällens middag, efterdrink för de som lämnar för dagen.


18:00 - ca 21:00

Rundabordssamtal med middag

I anmälan väljer du vilket ämne du helst vill diskutera på middagen. Du bordsplaceras tillsammans med andra konferensdeltagare som valt samma ämne. Varje bord modereras av en person med stor ämneskunskap. Du väljer mellan dessa ämnen:

 • Brexit (modereras av Erik Lagerlöf)
 • Kapitalmarknad (modereras av Maria Borelius)
 • Born Globals (modereras av Magnus Lundin)
 • Konjunktur och omvärld (modereras av Katarina Duvemyr)
 • Sydostasien (modereras av Johan Chun)
 • Kanada/Ceta (modereras av Christina Keighren)
 • Säker finansiering (modereras av Greger Lejonhufvud)

Middagen serveras i Restaurang Novell. 

 


Fredag 1/9

8:30 - 9:00

Frukost

Frukosten serveras på restaurang Novell.


9:00 - 10:20

Nya ansatser för nya marknader

Samtal med Sylvia Schwaag Serger,  direktör för internationell strategi på Vinnova, och Heidi Avellan.

Mer info kommer.

 

Världens möjligheter för skånska företag

Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN.

Var finns tillväxten och möjligheterna för skånska företag? Asien fortsätter att leverera tillväxt och företagen riktar sina satsningar mot Kina. Men flera andra länder i regionen växer snabbt och blir allt mer intressanta som exportmarknader. Under radarn blir det allt fler företag som exporterar till länder i Afrika. Stefan Karlsson ger en utblick över världen, politiskt och ekonomiskt, med fokus på handel och betalningsrisker.

 

Panelsamtal: Nya tillväxtmarknader

Samtalet leds av Heidi Avellan. I panelen:

 • Johan Chun, handelssekreterare på Business Sweden, expert på Sydkorea
 • Prudence Persson, vd för Industry Frontiers, expert på Afrika
 • Christina Keighren, senior project manager på Business Sweden, expert på Kanada
 • Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden

10:20 - 10:40

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras.


10:40 - 12:10

Kapitalmarknaden efter Brexit

Maria Borelius, entreprenör, journalist, f.d. statsråd.

London är navet i Europas kapitalmarknader, där över hälften av alla transaktioner görs. Kommer Storbritannien att lämna EU utan deal för finansmarknaderna? Eller kan man hitta en lösning? Och vad betyder detta för svenska företag och investerare?

 

Panelsamtal

Samtalet leds av Heidi Avellan. I panelen:

 • Sylvia Schwaag Serger
 • Maria Borelius
 • Fler paneldeltagare presenteras senare.

 

Avslutningstalare meddelas senare

Mer info kommer.

 

Sammanfattning av konferensen

Heidi Avellan sammanfattar och knyter ihop konferensdagarna.


12:10 - 13:00

Lunch