På deltagarlistan 2017

Här är några av de organisationer som deltog i 2017 års konferens.

Malmö Stad

Lunds Kommun

Lunds Universitet

Symbal

Eli Lilly Sweden AB

Grade

Netport Science Park

KompetensCenter Idéburna Malmö

Malmö Högskola

Region Skåne

Competensum

Getinge

Apsis

Limhamnsgruppen

Tidningsbärarna

Leep

Jayway

Nederman

Tourism in Skåne

Evercate

Software Point

Qeep

Schvung