Programmet för HealthTech 2018

tisdag 18 september, Medicon village, lund

Tillbaka till förstasidan

Programmet uppdateras löpande


08.30 - 09.00

Registrering, kaffe och frukost


09.00 - 10.25

ht_heidiavellan2_1200.jpg

Inledning

Moderator Heidi Avellan hälsar välkommen och berättar om dagen.

 

 

 

Dolores Öhman.jpg

Vad har hänt sedan sist? 

Ett samtal med Dolores Öhman, Region Skåne

 

PFRvd1.jpg

Charlotta Tönsgård, Medgrundare och VD, Engaging care

 

 

 


 

Bild till 17 april DIDEC.jpg

Digital innovation för demensvård - DIDEC

Frida Beijer, Utvecklingsstrateg, Perstorps kommun
Victor Vilsmyr, delprojektledare för projektet DIDEC
 

För DIDEC utgör ökad innovationskraft hos företagen och förbättrad livskvalité för individer med kognitiv svikt två sidor av samma mynt. Med en övertygelse om att det även inom demensvårdens komplexa vardag går att arbeta med innovation på ett smidigt och lösningsfokuserat sätt, kommer Frida och Victor berätta om hur DIDEC nu tar sikte på att möjliggöra för fler smarta och spännande idéer att testas och utvecklas, samt utveckla morgondagens demensvård. Projektet drivs i samarbete med bl.a. Medeon Science Park, Krinova Science Park och Incubator, Högskolan i Kristianstad, Kunskapscentrum Demenssjukdomar, Perstorps demensförening m.fl. Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden.


10.25 - 10.45

Paus


10.45 - 12.15

Sofie Gillstedt.png

Designmetodik öppnar upp potentialen och förmågan för e-hälsa

Sofie Gillstedt, Service Designer, Transformator Design

För att få till en hållbar och behovsbaserad utveckling av e-hälsa krävs en mer djupgående, ofta kulturell förändring - något som är en stor utmaning inom verksamheter med hierarki och strikta ramar. Hur gör vi för att skapa det? Hur säkerställer vi ett klimat där trygghet, ödmjukhet, frihet och prestigelös attityd växer och bidrar till utveckling av behovsdriven och människocentrerad e-hälsa? Ta del av bärande, kritiska insikter och case från Sofies arbete som Service Designer inom vården.

 


12.15 - 13.15

Lunch


13.15 - 14.45

Blockchain-baserad plattform för att lagra sina hälsodata

Johan Sellström och Stefan Farestam, grundare av Carechain

Medan individer samlar allt mer information om sin hälsa genom sensorer, loggar och utdrag ur journaler finns det för närvarande inga tjänster tillgängliga för att lagra data på ett beständigt sätt som också möjliggör för dem att aktivt använda all sin data för analys eller inom tillämpningar av deras eget val . CareChain är ett initiativ för att lösa detta genom att skapa en blockchain-baserad plattform för individer att lagra sina hälsodata. CareChain är en öppen plattform, baserad på Ethereum blockchain, och kommer drivas som ett konsortium och vars syfte är att vara en plattform för öppen innovation utöver hälsodata. CareChain bygger också också en universell ID-lösning och Personal Health Record för att köras på plattformen samt en lösning för GDPR-kompatibel hantering av samtycke

 

Josef Murad.jpg

A.I - The foundation of next-gen health care

Josef Murad, VD, Byon8

Artificiell Intelligens - ett "buzzword", vi har alla hört talas om det, men vet vi egentligen vad det är och vad det är kapabelt till inom sjukvården? Josef kommer presentera behovet av A.I inom global sjukvård, och kommer även presentera den A.I som han tillsammans med sitt team på Byon8 utvecklar - AITOPYA.
 


14.45 - 15.05

Paus


15.05 - 16.30

Mer information om denna programpunkt kommer. 


16.30 - 17.00

Avsluta konferensen med att nätverka med dina branschkollegor!