Teknologi förändrar välfärden.

 

Näringslivet, politikerna, vårdgivarna – alla diskuterar e-hälsa. Ambitionerna är höga. Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa, och Skåne bäst i Sverige.

Men hur ska det gå till? 

Konferensen HealthTech för samman vårdgivare med innovatörer och teknikbolag. Konferensen handlar inte om vad som ska göras, utan hur.

På HealthTech får du kunskap om nya tekniker och arbetssätt. Du får lära av kollegor som delar med sig av goda – eller dåliga – erfarenheter. Du möter andra som står inför samma utmaningar som du själv.

Målgruppen är alla som arbetar med e-hälsofrågor inom privata och offentliga vårdgivare, och teknikföretag inom e-hälsa.