heldagsutbildning: tisdag 15 maj kl. 08.30-15.00, Scandic Triangeln, Malmö

Fler företag ser värdet och affärsnyttan i att arbeta strategiskt med mångfald, inkludering och tillhörighet - och det blir allt viktigare i hållbarhetsarbetet. Denna utbildning ger dig konkreta verktyg för att din verksamhet ska kunna arbeta med mångfald på samtliga nivåer och därmed bli en attraktivare arbetsgivare och affärspartner. Detta gör vi bland annat genom aktiva workshops, fördjupade diskussioner samt reflektioner utifrån konkreta case. Du får metoder, tillvägagångssätt och praktiska tillämpningar för att skapa en inkluderande miljö som genomsyrar hela organisationen.

 

Utbildningen ger dig:

✓ En introduktion till DIB - Diversity Management, Inclusion och Belonging
✓ Insikt i hur ett av regionens största företag arbetar med mångfald
✓ Verktyg för att skapa mångfald, inkludering och tillhörighet i praktiken
✓ Värdeskapande faktorer och affärsnytta
✓ Kunskap om svensk diskrimineringslagstiftning samt viktiga termer och begrepp
✓ Lösningar på gemensamma hinder, utmaningar och behov

 

UTBIldningen riktar sig till:

- VD och ledning
- HR-chefer, HR-strateger, HR Business Partners och andra som arbetar med HR
- Hållbarhetschefer, hållbarhetsstrateger och andra som arbetar med hållbarhetsfrågor

 

Välkommen att boka din plats. Begränsat antal platser, 25 st. 


Utbildare

 MAJA MUTSSON  Talent and diversity manager på International Minds  Maja hjälper företag i deras jakt på globala talanger, men redan för mer än 10 år sedan började hon prata om mångfald-affärsnytta-lönsamhet. Maja har envist drivit utvecklingen framåt genom att visa på fördelarna med mångfald i arbetslivet - i sina olika roller som management-konsult, VD, styrelseledamot och efterfrågad utbildare. 

MAJA MUTSSON
Talent and diversity manager på International Minds

Maja hjälper företag i deras jakt på globala talanger, men redan för mer än 10 år sedan började hon prata om mångfald-affärsnytta-lönsamhet. Maja har envist drivit utvecklingen framåt genom att visa på fördelarna med mångfald i arbetslivet - i sina olika roller som management-konsult, VD, styrelseledamot och efterfrågad utbildare. 

 KATARINA SKALARE  Rådgivare inom hållbar verksamhetsutveckling på International Minds  Katarina har lång erfarenhet av framgångsrikt strategiskt och operativt arbete med fokus på kompetensutveckling, hållbarhet och mångfald. Hon brinner för att skapa en inkluderande organisation med värderingsstyrt ledarskap. Katarina har arbetat med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 i flera företag.  

KATARINA SKALARE
Rådgivare inom hållbar verksamhetsutveckling på International Minds

Katarina har lång erfarenhet av framgångsrikt strategiskt och operativt arbete med fokus på kompetensutveckling, hållbarhet och mångfald. Hon brinner för att skapa en inkluderande organisation med värderingsstyrt ledarskap. Katarina har arbetat med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 i flera företag.

 

 LOUISE DOLCK STRÖMBERG  HR-Direktör på Axis Sverige  Louis arbetar sedan 4 år tillbaka på Axis där hon är med om en fantastisk tillväxtresa med kultur och värderingar som kompass. Louise har mångårig erfarenhet från bland annat Baxter och E.ON.

LOUISE DOLCK STRÖMBERG
HR-Direktör på Axis Sverige


Louis arbetar sedan 4 år tillbaka på Axis där hon är med om en fantastisk tillväxtresa med kultur och värderingar som kompass. Louise har mångårig erfarenhet från bland annat Baxter och E.ON.

 

Dagens program


08.30  Registrering och kaffe

09.00  Välkommen och introduktion till dagen

09.15  Workshop 1 - MEET: Smaka på de olika ämnena för dagen 

09.45  Välkommen till festen, vi bjuder upp till dans – hoppas du vill stanna!

Introduktion till DIB - Om Diversity Management, Inclusion och Belonging. Övergripande presentation av ämnena för dagen samt goda exempel i omvärlden.

10.30  Mångfald, inkludering och tillhörighet – vad innebär det i praktiken?

En fördjupande presentation för ökad kunskap. Vi berör:

 • Värdeskapande faktorer och affärsnytta
 • Begrepp som jämställdhet vs. mångfald, normer och fördomar
 • Normkritiskt förhållningssätt, inkludering och tillhörighet
 • Inkludering - alltid en aktiv handling
 • Svensk diskrimineringslagstiftning 

11.15 Workshop 2 - EXPLORE: Den typiska medarbetaren

Du får möjlighet att reflektera över hur det ser ut i din organisation. Vilka är mina kollegor? Vem sätter standarden för hur saker ska vara? Vem får komma till tals? Vem får möjlighet att avancera i företaget? 

Efter avslutad workshop får du ett frågeformulär att ta med hem. Formuläret innehåller fördjupade frågor som besvaras utifrån den egna verksamhetens räkning.


12.15 Lunch


13.15  Ett strategiskt och framåtriktat pass - Förankring, strategi och fokusområden

 • Vikten av förankring i styrelse och ledning
 • Fokusområden – det handlar om mer än rekrytering och befordran
 • Hur kan man gå till väga – praktiska tips på tillvägagångssätt

13.45  Case - Axis: Mångfaldsarbete i praktiken

Axis Communications delar med sig av sitt arbete inom mångfaldsområdet.

14.15  Workshop 3 - APPLY: Du får möjlighet att tillämpa kunskapen du fått under dagen

Varje grupp identifierar och diskuterar nuläge, önskat läge, behov, hinder och utmaningar i det egna företaget. Vi diskuterar tänkbara åtgärder och aktiviteter att arbeta med framöver. Syftet är att bidra till en ökad mångfald, skapa värde och affärsnytta, bygga en inkluderande och engagerad arbetsplats samt säkerställa att medarbetare kan känna tillhörighet. 

14.45  Avslutande diskussion och sammanfattning 

15.00  Tack för idag!


 
kl_portratt_litet.jpg

Har du frågor?

Kristina Landeström, projektledare
kristina.landestrom@hdsydsvenskan.se
076-545 62 65